Naturen er vores fælles ansvar

HD NordicTrees ønsker i hele processen at tage størst muligt hensyn til naturen.

Som grønne fagfolk hylder vi alle nye tiltag, hvor dyrkningen ved brug af ny teknologi effektiviseres, og brug af kemikalier, brændstof m.m. reduceres.

Vi opfordrer vores danske producenter til at lade sig certificere, eksempel via GLOBALG.A.P., som sikrer dokumentation for, at træerne er dyrket med omtanke for natur og miljø.

Flere af vores nye kulturanlæg er indrettet

Flere af vores nye kulturanlæg er indrettet, så renholdelsen sker med skærmsprøjte og meget lave doseringer, hvorved træerne i sig selv ikke modtager planteværn.

I transportforløbet sikrer vi i videst muligt omfang, at produkterne læsses direkte på produktionsstedet, hvorfra de køres direkte til salgsstedet. Herved bruges mindst muligt brændstof på transporten, og produkterne skånes for unødig håndtering undervejs.

Del denne