Ansvarlighed

Naturen er vores fælles ansvar, derfor ønsker HD NordicTrees, at tage størst muligt hensyn til naturen i hele processen.

Respekt og omsorg for naturen er grundstammen, når HD NordicTrees skal producere juletræer af høj kvalitet, som ikke blot danner ramme om højtiden, men som også efterlader minimalt aftryk på omgivelserne i produktionen.

Hos HD NordicTrees har vi naturen som partner, når vi arbejder med produktion og levering af ansvarligt producerede højkvalitets juletræer til hele Europa. 

Ansvarlighed i hele kæden

Fra det lille frø bliver sået, til det fuldvoksne juletræ står med stjernen på toppen flere år senere, er der tænkt på at reducere klimabelastningen hele vejen. I de plantager, hvor de certificerede træer vokser, er der udlagt arealer med blomstrende enge, der understøtter biodiversiteten i området. 

Vi værner om værdifulde ressourcer

HD NordicTrees er en del af Hedeselskabet, der har valgt udelukkende at benytte grøn strøm. Hedeselskabet arbejder aktivt med biodiversitet, og hvordan man kan forbedre forholdet for dyre- og planteliv. Herunder har virksomheden anlagt en biodiversitetspark ved sit hovedsæde, hvor der dannes grundlag for bynær artsrigdom, samtidig med at medarbejderne kan dygtiggøre sig og eksperimentere med biodiversitetstiltag.

Arbejdsmiljø i fokus

For HD NordicTrees handler ansvarlighed ikke blot om at passe på vores omverden. Det handler i høj grad også om at tage vare på de medarbejdere, der hver dag arbejder for at producere og levere juletræer til forbrugere i hele Europa. Derfor har vi naturligvis valgt at blive arbejdsmiljøcertificeret efter den internationale standard ISO 45001, hvilket betyder, at vi arbejder systematisk med at sikre et bedre arbejdsmiljø.