GLOBALG.A.P.

HD NordicTrees' produktion af juletræer er certificeret efter GLOBALG.A.P. standarden.

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. står for (Global Good Agricultural Practice) ”Verdensomspændende godt landmandsskab”.

En certificering efter GLOBALG.A.P. stiller krav om en ansvarlig produktion.

Ved at dyrke juletræerne efter GLOBALG.A.P. standarden mindsker man belastningen af miljøet, da forbruget af sprøjtemidler og øvrige hjælpestoffer reduceres til det absolut nødvendige.

SHORT DESCRIPTION

GLOBALG.A.P. er et privat verdensomspændende certificeringsorgan, der arbejder med en international anerkendt standard for frivillig certificering af produkter og produktionsprocesser med henblik på at minimere miljøbelastningen, sikre godt arbejdsmiljø, sikkerhed og dyrevelfærd ved landbrugsproduktion.
 
GLOBALG.A.P. er kendt verden over og benyttes i et samspil mellem detailkæder og producenter af landbrugsprodukter - f.eks. blomster, frugt og grønt.
 
Læs mere på www.globalgap.org 

Hvorfor har HD NordicTrees ladet sig certificere?

”Vi vil gerne være med til at vise vejen for, hvordan man kan producere juletræer af høj kvalitet på en ansvarlig måde. Ved vores produktion tages der størst mulige miljømæssige hensyn med fokus på, at det også skal være en god forretning at dyrke juletræer til de europæiske eksportmarkeder,” siger sales manager Michael Søborg Jørgensen.

Større europæiske detailkæder efterspørger allerede i dag certificerede produkter, så de over for deres kunder kan stå inde for, at de er ansvarligt producerede. I fremtiden vil certificering være et konkurrenceparameter på linie med kvalitet og pris. I et marked med et forventet større udbud af Nordmannsgran i de kommende år vil certificerede produkter formentlig være nemmere at afsætte end ikke-certificerede.

”Som producent er der desuden et økonomisk incitament i at dyrke efter GLOBALG.A.P. standarden, da alle processer i dyrkningen gennemgås, og dyrkningen af træerne sker efter mottoet: Så lidt som muligt – så meget som nødvendigt.” Vi sparer mange gange penge på dyrkningen af vores juletræsarealer, da dyrkningen foregår behovsbestemt i stedet for blot efter en model, og desuden bliver arbejdsgangene effektiviserede,” siger Mikkel Vagn Kristensen, som har tilsyn med juletræsproduktionen i HD NordicTrees.

Med certificeret produktion undgås unødvendige processer, miljøet spares for unødvendige belastninger, og samtidig udarbejdes gode rutiner for arbejdets udførelse i praksis.